Soglasje za obdelavo osebnih podatkov in neposredno trženje

 

S posredovanjem oz. izpolnitvijo zahtevanih osebnih in drugih podatkov izjavljam, da so podatki resnični in sem seznanjen in soglašam ter izrecno dovoljujem in pooblaščam družbo AMB, Ekerl Milan s.p., Bisrtiška cesta 27a, 2313 Fram, Slovenija (v nadaljevanju: AMB), da zbira in obdeluje moje osebne in druge podatke, ki sem jih vnesel v vnosni obrazec (v nadaljevanju: podatki), za namene prejema in obdelave mojega naročila, poizvedbe oz. vprašanja, priprave ponudbe oz. odgovora ter vzpostavitve kontakta oz. komunikacije, pri čemer lahko AMB uporablja različne komunikacijske kanale (npr. telefon, navadna pošta, elektronska pošta ipd.). AMB pridobljene osebne podatke zbira in obdeluje v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

 

Nadalje soglašam, da AMB obdeluje in uporablja moje podatke za namene neposrednega trženja storitev in produktov AMB in družb, katerih storitve in produkte tržijo za AMB in so vsakokrat objavljene na spletni strani. Soglašam z obdelavo mojih podatkov s strani AMB in izjavljam, da sem seznanjen ter soglašam z namenom obdelave teh osebnih podatkov, to je v namene obdelave za potrebe neposrednega trženja AMB (npr. obveščanje o novostih storitev in produktov, ki jih tržijo).

 

Seznanjen sem, da se lahko kadarkoli odjavim od neposrednega trženja s posredovanjem pisne izjave na naslov AMB s.p.. Seznanjen sem, da bo z mojo odjavo  AMB prenehal uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja, razen v kolikor bi iz odjave izhajalo, da se odjavljam zgolj od neposrednega trženja družbe. Seznanjen sem, da se lahko od prejemanja vseh tržnih e-sporočil, namenjenih za neposredno trženje storitev (v nadaljevanju: tržna e-sporočila) AMB kadarkoli odjavim s klikom na povezavo, ki je navedena na dnu vsakega prejetega tržnega e-sporočila, posredovanega s strani AMB ali s posredovanjem pisne izjave na naslov AMB s.p.. Seznanjen sem, da se z odjavo od tržnih e-sporočil samodejno odjavim tudi od prejemanja vseh AMB obvestil, na katera sem morebiti prijavljen. Seznanjen sem, da AMB z mojo odjavo od tržnih e-sporočil preneha uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja, od družbe AMB pa lahko kadarkoli pisno zahtevam, da trajno ali začasno preneha uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja.

 

Izjavljam, da sem seznanjen in soglašam s tem, da AMB  moje navedene osebne podatke upravlja in obdeluje oz. uporablja v svoji bazi osebnih podatkov za neposredno trženje ter tudi v svoji bazi osebnih podatkov prejemnikov e-sporočil. Izjavljam, da sem seznanjen z dejstvom, da dajem te svoje osebne podatke prostovoljno in brez posledic, če odklonim ter sem seznanjen s svojo pravico od upravljavca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik enkrat na tri mesece zahtevati, da mi omogoči vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov; da mi potrdi, ali se podatki v zvezi z mano obdelujejo ali ne; da mi omogoči vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name ter mi omogoči, da jih prepisujem ali kopiram; da mi posreduje izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name; da mi posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki z navedbo kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen; da mi da informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o meni vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave; da mi da informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem ter da mi pojasni tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo mojih osebnih podatkov. Izjavljam, da sem seznanjen s svojo pravico od upravljavca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik zahtevati, da dopolni, popravi, blokira ali izbriše moje osebne podatke, za katere dokažem, da so nepopolni, netočni, neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom ter, da o njihovi dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu obvesti vse uporabnike mojih osebnih podatkov in pogodbene obdelovalce, katerim je posredoval te podatke, preden so bili dopolnjeni, popravljeni, blokirani ali izbrisani.

 

Seznanjen sem z naslednjimi podatki o upravljavcih in uporabnikih mojih osebnih podatkov:

 

AMB, Ekerl Milan s.p., Bisrtiška cesta 27a, 2313 Fram, Slovenija